Projekt / Project

for english version scroll down


Időkapszula – Sziget 2014

A Lemma Kulturális Egyesület szervezésében

A 2014-es Sziget Fesztivál ideje alatt, aug. 15-17. között a Lemma egyesület, művészek és tanárok csapata, részvétel alapú műhelyt szervez egy időkapszula létrehozására. Amint ismeretes az időkapszulák általában mulandó tárgyakat és információkat tárolnak egy meghatározott ideig. A kapszula 10, 20, 100 vagy 1000 év múltán kerül kinyitásra, amikoris a a címzetteknek bizonyítékként szolgál azon időszak milyenségéről melyből származik. 

Az időkapszulát a mulandó 2014-es Sziget Fesztivál részeként, a szigetlakók személyes emlékeiből alkotjuk meg. Akár viccesek, abszurdak, történelmi vonatkozásúak vagy meghatározóak, ezek az emlékek 2014 nyarának és az utóbbi évtizedek érzékeny lenyomatát fogják alkotni. 

Csapatunk három napig, 11-től este 7-ig lesz kint a Lemma sátorban (a Civil Sziget területén), ahol tematikus kérdésekkel, játékokkal és a memóriát stimuláló eszközökkel várjuk a résztvevőket. Itt az ideje, hogy formát adjunk az emlékeknek. A legegyszerűbb témáktól a  legelvontabbakig többféle eszközökkel segítjük a résztvevőket emlékeik rekonstruálásában. Lehet az egy egyszerű történet elmesélése kamera előtt, egy pantomim játék szövegkísérettel, egy fénykép (szerkesztett vagy sem), egy rajz vagy montázs, egy tárgyhoz kapcsolódó történet, egy dallam... Fontos szerepet szánunk az újrahasznosított anyagok használatának is.

Time Capsule - Sziget Fesztivál 2014 / plakát_lemma_2014


A Sziget Fesztivál multikulturális jellege, ahol számos számos különböző nemzetiségű ember él kellemes szimbiózisban ritka lehetőségként kínálkozik fel arra, hogy a különböző történelmű és kultúrájú személyes emlékek találkozhassanak. Természetesen a  Lemma Egyesület csapata a magyaron kívül beszél angolul, franciául, németül és pár másik nyelven is, tehát kommunikációs akadályok nem merülhetnek majd fel.

A végtermék egy digitális időkapszula lesz, mely multimédia gyűjtemény formájában lesz elérhető a világhálón. Rövid időutazás után, 2015 augusztus 1-én a kapszula ki lesz nyitva, ekkor válik hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. 


Time Capsule – Sziget 2014

by Lemma Association 

During the Sziget Festival in Budapest, Hungary, 15, 16 and 17 August, the group of multimedia artists Lemma will lead a participatory workshop in order to produce a time capsule. The time capsule, you know, is about collecting objects or information and to let them in a capsule for a given duration. After 10, 20, 100 or 1000 years, the capsule is opened, providing recipients with a testimony of the time which it originates.

As part of this participatory project within the ephemeral Sziget Festival 2014, we will create the time capsule from the personal recollections of festival participants. Funny, historical, absurd, decisive, these memories will make up a sensitive portrait of the summer of 2014 and last decades.

During these 3 days, from 11 AM to 7 PM, our team will be held in the association area of ​​Sziget for participants with thematic questions, games and objects to stimulate their memory..Then the time comes to give a shape to the memory. From the most common to the most abstract form, we will provide multimedia resources to participants to help them make their memory. It may take the form of a simple narrative facing camera, a mime accompanied by a written text, a photo (edited or not), a drawing or collage, a story related to an object, a tune ... An important role will also be given to the use of recycled materials.

Multicultural context of Sziget festival, attended by a large number of people of different nationalities, is a rare opportunity to access a wealth of individual memories inserted in various historical contexts. Within the Association Lemma, we speak English, French, Hungarian, German and few other languages ​​... so we can receive the word of participants.

The final product is a digital time capsule that will take the form of a multimedia collection available on the internet. After a short trip in time, the capsule will be opened to the public on August 1, 2015.